null

Vilkår og betingelser for salg

  • Endelig salg av disse varene til sluttbrukeren er ikke tillatt på eller gjennom tredjeparts nettsteder. Hvis sluttbrukersalget ikke finner sted i en fysisk bygning du driver som butikk, et midlertidig sted du har lisens til å drive fra, eller gjennom et nettsted du eier domenet for, er det uautorisert videresalg
  • Bestillingen vil bli sendt når full betaling er mottatt. 
  • Net30-fakturering kun tilgjengelig for forhåndsgodkjente parter